Нове Покоління для Нової України

Магістерська програма з соціальної педагогіки

Детальніше

Магістерська програма з соціальної педагогіки готує висококваліфікованих фахівців у сфері практичної соціально-педагогічної діяльності та педагогічної освіти. Випускники програми  озброєні ґрунтовними теоретичними знаннями у галузі актуальних соціально-педагогічних проблем та інноваційної діяльності у сфері їх вирішення;  володіють відповідними  знаннями та практичними вміннями у галузі конкретних технологій соціальної роботи з різними віктимними категоріями населення в освітніх, виховних та соціальних інституціях; ґрунтовно підготовані до самостійного здійснення наукових досліджень у соціально-педагогічній сфері.

Більш детальну інформацію Ви зможете знайти тут http://clio.ucu.edu.ua/akademichni-prohramy/mahisterka-sp/