Нове Покоління для Нової України

Викладацькі стипендії

Детальніше

В УКУ сьогодні працюють одні з кращих у країні викладачів та науковців різних гуманітарних галузей науки. Викладачі Університету застосовують сучасні форми і методи навчання у праці зі студентами. Запрошуємо Вас  підтримати кращих викладачів і науковців Університету через:

Викладацькі стипендії — дозволяють молодим науковцям та професорам проводити дослідження, писати наукові статті, брати участь у міжнародних конференціях.

Іменна викладацька стипендія — дозволить оплатити дорогу, проживання та викладання для кращих професорів світу терміном до 3-х місяців.

Іменна професорська стипендія — дозволить кращим професорам Університету працювати над науковими дослідженнями.

Стипендія на підтримку асистента чи спеціаліста кафедри — передбачає покриття витрат на науково-дослідницькі проекти, участі у наукових конференціях, написання наукових статей на пріоритетні теми для кафедри.

 

 

 

Заснувати стипендію